També podeu buscar utilitzant el nostre índex alfabètic. :

ALF ALF+ Veu Misc

Lletra b majúscula. Procedeix d'un rètol del carrer de Berenguer Renart, a Sant Francesc Xavier, de Formentera, obra del ceramista Antoni Tur Costa "Grabrielet". Berenguer Renart fou un cavaller a qui Guillem de Motgrí féu establiment de totes les seus terres a Formentera, el 1246. (Fotografies: Vicent Juan Guasch).