Organigrama

Els treballs de redacció de les diverses veus s'encarreguen a especialistes en cada matèria. En els volums publicats fins avui han col·laborat més de dos-cents especialistes que, reunits en àrees, acorden quines veus han de sortir-hi l'extensió que han de tenir.

Comitè d'Honor
Comitè Editorial
Director
Secretari de Redacció
Consell de Redacció
Assessorament
Correcció Lingüística
Col·laboradors