També podeu buscar utilitzant el nostre índex alfabètic. :


Veus

Abreviatura ALF ALF+ Data Veu
Anna Tur Roselló [AnTR] C CU 27/11/2015 Curial e Güelfa
Anna Tur Roselló [AnTR] D DI 27/11/2015 Diccionari Català-Valencià-Balear DCVB
Anna Tur Roselló [AnTR] F FA 27/11/2015 Fajarnés Cardona, Enric
Anna Tur Roselló [AnTR] F FO 27/11/2015 fogatera
Anna Tur Roselló [AnTR] F FO 27/11/2015 foguer -a
Anna Tur Roselló [AnTR] F FO 27/11/2015 folga
Anna Tur Roselló [AnTR] F FO 27/11/2015 folgar
Anna Tur Roselló [AnTR] F FO 27/11/2015 folgós -osa
Anna Tur Roselló [AnTR] F FU 27/11/2015 furar
Anna Tur Roselló [AnTR] F FU 27/11/2015 fura
Anna Tur Roselló [AnTR] F FU 27/11/2015 furó
Anna Tur Roselló [AnTR] G GL 27/11/2015 glep
Anna Tur Roselló [AnTR] G GL 27/11/2015 glepar
Anna Tur Roselló [AnTR] G GR 27/11/2015 Griera i Gaja, Antoni