També podeu buscar utilitzant el nostre índex alfabètic. :


Veus

Abreviatura ALF ALF+ Data Veu
Bartomeu Escandell Prats [BEP] A AA 27/11/2015 Aalenià
Bartomeu Escandell Prats [BEP] A AA 27/11/2015 Aaquenià
Bartomeu Escandell Prats [BEP] A AB 27/11/2015 abiogenesi
Bartomeu Escandell Prats [BEP] A AB 27/11/2015 abissal
Bartomeu Escandell Prats [BEP] A AB 27/11/2015 ablació
Bartomeu Escandell Prats [BEP] A AC 27/11/2015 Acanthodiscus
Bartomeu Escandell Prats [BEP] A AC 27/11/2015 Acanthoplites
Bartomeu Escandell Prats [BEP] A AC 27/11/2015 Acerbulina
Bartomeu Escandell Prats [BEP] A AC 27/11/2015 Aconeceras
Bartomeu Escandell Prats [BEP] A AF 27/11/2015 aflorament
Bartomeu Escandell Prats [BEP] A AF 27/11/2015 aforar
Bartomeu Escandell Prats [BEP] A AG 27/11/2015 agregat
Bartomeu Escandell Prats [BEP] A AI 27/11/2015 aigua
Bartomeu Escandell Prats [BEP] A AL 27/11/2015 al·lòcton -ona
Bartomeu Escandell Prats [BEP] A AL 27/11/2015 al·lomorf -orfa
Bartomeu Escandell Prats [BEP] A AL 27/11/2015 al·luvial
Bartomeu Escandell Prats [BEP] A AL 27/11/2015 al·luvió
Bartomeu Escandell Prats [BEP] A AL 27/11/2015 Alaricià
Bartomeu Escandell Prats [BEP] A AL 27/11/2015 Albià
Bartomeu Escandell Prats [BEP] A AL 27/11/2015 albina
Bartomeu Escandell Prats [BEP] A AL 27/11/2015 Alesià
Bartomeu Escandell Prats [BEP] A AL 27/11/2015 allau
Bartomeu Escandell Prats [BEP] A AL 27/11/2015 Alligaticeras
Bartomeu Escandell Prats [BEP] A AL 27/11/2015 Almohadites
Bartomeu Escandell Prats [BEP] A AL 27/11/2015 Àlpids
Bartomeu Escandell Prats [BEP] A AL 27/11/2015 àlveo
Bartomeu Escandell Prats [BEP] A AM 27/11/2015 ambre
Bartomeu Escandell Prats [BEP] A AM 27/11/2015 amfíbols
Bartomeu Escandell Prats [BEP] A AM 27/11/2015 Ammobaculites
Bartomeu Escandell Prats [BEP] A AM 27/11/2015 Ammodiscus
Bartomeu Escandell Prats [BEP] A AM 27/11/2015 Ammonia
Bartomeu Escandell Prats [BEP] A AM 27/11/2015 ammonits
Bartomeu Escandell Prats [BEP] A AM 27/11/2015 Amphisorus
Bartomeu Escandell Prats [BEP] A AM 27/11/2015 Amphistegina
Bartomeu Escandell Prats [BEP] A AN 27/11/2015 ancilocon
Bartomeu Escandell Prats [BEP] A AN 27/11/2015 Ancyloceras
Bartomeu Escandell Prats [BEP] A AN 27/11/2015 andesita
Bartomeu Escandell Prats [BEP] A AN 27/11/2015 andesita
Bartomeu Escandell Prats [BEP] A AN 27/11/2015 anhidrita
Bartomeu Escandell Prats [BEP] A AN 27/11/2015 Anisocardia
Bartomeu Escandell Prats [BEP] A AN 27/11/2015 Anodonta
Bartomeu Escandell Prats [BEP] A AN 27/11/2015 anomalia
Bartomeu Escandell Prats [BEP] A AN 27/11/2015 anticlinal
Bartomeu Escandell Prats [BEP] A AN 27/11/2015 anticlinori
Bartomeu Escandell Prats [BEP] A AN 27/11/2015 antròpic -ica
Bartomeu Escandell Prats [BEP] A AP 27/11/2015 Aptià
Bartomeu Escandell Prats [BEP] A AP 27/11/2015 Aptychus
Bartomeu Escandell Prats [BEP] A AQ 27/11/2015 aqüífer
Bartomeu Escandell Prats [BEP] A AR 27/11/2015 Arca
Bartomeu Escandell Prats [BEP] A AR 27/11/2015 arcaic -aica
Bartomeu Escandell Prats [BEP] A AR 27/11/2015 Arctrostea
Bartomeu Escandell Prats [BEP] A AR 27/11/2015 Arctrosteon
Bartomeu Escandell Prats [BEP] A AR 27/11/2015 arena
Bartomeu Escandell Prats [BEP] A AR 27/11/2015 Arenobulimina
Bartomeu Escandell Prats [BEP] A AR 27/11/2015 arenosa
Bartomeu Escandell Prats [BEP] A AR 27/11/2015 argila
Bartomeu Escandell Prats [BEP] A AR 27/11/2015 Arisphinctes
Bartomeu Escandell Prats [BEP] A AR 27/11/2015 arrossegall
Bartomeu Escandell Prats [BEP] A AR 27/11/2015 arrossegament
Bartomeu Escandell Prats [BEP] A AR 27/11/2015 artesià
Bartomeu Escandell Prats [BEP] A AS 27/11/2015 Asciocythere
Bartomeu Escandell Prats [BEP] A AS 27/11/2015 Aspidoceras
Bartomeu Escandell Prats [BEP] A AS 27/11/2015 Astarte
Bartomeu Escandell Prats [BEP] A AS 27/11/2015 astenosfera
Bartomeu Escandell Prats [BEP] A AS 27/11/2015 Asterigerina*
Bartomeu Escandell Prats [BEP] A AS 27/11/2015 Astià
Bartomeu Escandell Prats [BEP] A AS 27/11/2015 Astieria
Bartomeu Escandell Prats [BEP] A AS 27/11/2015 Astraea*
Bartomeu Escandell Prats [BEP] A AS 27/11/2015 Astralium*
Bartomeu Escandell Prats [BEP] A AT 27/11/2015 Ataxioceras*
Bartomeu Escandell Prats [BEP] A AU 27/11/2015 Ausseites*
Bartomeu Escandell Prats [BEP] A AU 27/11/2015 autigènic -ica
Bartomeu Escandell Prats [BEP] A AU 27/11/2015 autòcton -ona
Bartomeu Escandell Prats [BEP] A AV 27/11/2015 avantpaís
Bartomeu Escandell Prats [BEP] A AV 27/11/2015 avenc
Bartomeu Escandell Prats [BEP] A AZ 27/11/2015 azoic -ica
Bartomeu Escandell Prats [BEP] B BA 27/11/2015 bàcia
Bartomeu Escandell Prats [BEP] B BA 27/11/2015 Bacinella
Bartomeu Escandell Prats [BEP] B BA 27/11/2015 Bajocià
Bartomeu Escandell Prats [BEP] B BA 27/11/2015 Balatonites
Bartomeu Escandell Prats [BEP] B BA 27/11/2015 banc
Bartomeu Escandell Prats [BEP] B BA 27/11/2015 baritina
Bartomeu Escandell Prats [BEP] B BA 27/11/2015 Barremià
Bartomeu Escandell Prats [BEP] B BA 27/11/2015 Barremites*
Bartomeu Escandell Prats [BEP] B BA 27/11/2015 basalt
Bartomeu Escandell Prats [BEP] B BA 27/11/2015 Bathonià
Bartomeu Escandell Prats [BEP] B BA 27/11/2015 batial
Bartomeu Escandell Prats [BEP] B BA 27/11/2015 batibentos
Bartomeu Escandell Prats [BEP] B BA 27/11/2015 batipelàgic -ica
Bartomeu Escandell Prats [BEP] B BA 27/11/2015 batiplàncton
Bartomeu Escandell Prats [BEP] B BE 27/11/2015 belemnits
Bartomeu Escandell Prats [BEP] B BE 27/11/2015 bentos
Bartomeu Escandell Prats [BEP] B BE 27/11/2015 Berriasella*
Bartomeu Escandell Prats [BEP] B BE 27/11/2015 Berriasià
Bartomeu Escandell Prats [BEP] B BE 27/11/2015 Bètiques
Bartomeu Escandell Prats [BEP] B BE 27/11/2015 Beudanticeras* 
Bartomeu Escandell Prats [BEP] B BI 27/11/2015 bigarrat -ada 
Bartomeu Escandell Prats [BEP] B BI 27/11/2015 Biglobigerina* 
Bartomeu Escandell Prats [BEP] B BI 27/11/2015 biocenosi
Bartomeu Escandell Prats [BEP] B BI 27/11/2015 biostratonomia
Bartomeu Escandell Prats [BEP] B BI 27/11/2015 biòtic -ica
Bartomeu Escandell Prats [BEP] B BI 27/11/2015 biotita
Bartomeu Escandell Prats [BEP] B BL 27/11/2015 blenda
Bartomeu Escandell Prats [BEP] B BO 27/11/2015 Bochianites* 
Bartomeu Escandell Prats [BEP] B BO 27/11/2015 Bolivina* 
Bartomeu Escandell Prats [BEP] B BO 27/11/2015 Bolivinopsis* 
Bartomeu Escandell Prats [BEP] B BO 27/11/2015 bone-bed* 
Bartomeu Escandell Prats [BEP] B BR 27/11/2015 Brancoceras* 
Bartomeu Escandell Prats [BEP] B BR 27/11/2015 braquiòpodes
Bartomeu Escandell Prats [BEP] B BR 27/11/2015 bretxa
Bartomeu Escandell Prats [BEP] B BR 27/11/2015 briozous
Bartomeu Escandell Prats [BEP] B BR 27/11/2015 brollador
Bartomeu Escandell Prats [BEP] B BU 27/11/2015 Buccinum* 
Bartomeu Escandell Prats [BEP] B BU 27/11/2015 Bulbophragmium* 
Bartomeu Escandell Prats [BEP] B BU 27/11/2015 Bulimina*
Bartomeu Escandell Prats [BEP] B BU 27/11/2015 Burdigalià
Bartomeu Escandell Prats [BEP] C CA 27/11/2015 Cadosina fusca* 
Bartomeu Escandell Prats [BEP] C CA 27/11/2015 calç
Bartomeu Escandell Prats [BEP] C CA 27/11/2015 calcarenita
Bartomeu Escandell Prats [BEP] C CA 27/11/2015 calcari -ària
Bartomeu Escandell Prats [BEP] C CA 27/11/2015 calcària
Bartomeu Escandell Prats [BEP] C CA 27/11/2015 calcedònia
Bartomeu Escandell Prats [BEP] C CA 27/11/2015 calci
Bartomeu Escandell Prats [BEP] C CA 27/11/2015 calcisiltites
Bartomeu Escandell Prats [BEP] C CA 27/11/2015 calcita
Bartomeu Escandell Prats [BEP] C CA 27/11/2015 Callizoniceras* 
Bartomeu Escandell Prats [BEP] C CA 27/11/2015 Cal·lovià
Bartomeu Escandell Prats [BEP] C CA 27/11/2015 Calpionella* 
Bartomeu Escandell Prats [BEP] C CA 27/11/2015 camarodonts
Bartomeu Escandell Prats [BEP] C CA 27/11/2015 Cambrià
Bartomeu Escandell Prats [BEP] C CA 27/11/2015 Campanià
Bartomeu Escandell Prats [BEP] C CA 27/11/2015 canyó
Bartomeu Escandell Prats [BEP] C CA 27/11/2015 capa
Bartomeu Escandell Prats [BEP] C CA 27/11/2015 capbussament
Bartomeu Escandell Prats [BEP] C CA 27/11/2015 Caprina* 
Bartomeu Escandell Prats [BEP] C CA 27/11/2015 Carbonífer
Bartomeu Escandell Prats [BEP] C CA 27/11/2015 Cardium* 
Bartomeu Escandell Prats [BEP] C CA 27/11/2015 carniola
Bartomeu Escandell Prats [BEP] C CA 27/11/2015 càrstic -ica
Bartomeu Escandell Prats [BEP] C CA 27/11/2015 Cassidulina*
Bartomeu Escandell Prats [BEP] C CA 27/11/2015 catià
Bartomeu Escandell Prats [BEP] C CA 27/11/2015 Catopygus*
Bartomeu Escandell Prats [BEP] C CA 27/11/2015 Cayeuxia*
Bartomeu Escandell Prats [BEP] C CE 27/11/2015 cefalòpodes
Bartomeu Escandell Prats [BEP] C CE 27/11/2015 celenterats
Bartomeu Escandell Prats [BEP] C CE 27/11/2015 Cerithium*
Bartomeu Escandell Prats [BEP] C CH 27/11/2015 Chlamys*
Bartomeu Escandell Prats [BEP] C CI 27/11/2015 Cibicides*
Bartomeu Escandell Prats [BEP] C CI 27/11/2015 Cidaris*
Bartomeu Escandell Prats [BEP] C CI 27/11/2015 ciment
Bartomeu Escandell Prats [BEP] C CI 27/11/2015 Citharina*
Bartomeu Escandell Prats [BEP] C CL 27/11/2015 clorur sòdic
Bartomeu Escandell Prats [BEP] C CL 27/11/2015 Clypeaster*
Bartomeu Escandell Prats [BEP] C CL 27/11/2015 Clypeina*
Bartomeu Escandell Prats [BEP] C CO 27/11/2015 Cochlicella*
Bartomeu Escandell Prats [BEP] C CO 27/11/2015 colada
Bartomeu Escandell Prats [BEP] C CO 27/11/2015 Columbella*
Bartomeu Escandell Prats [BEP] C CO 27/11/2015 conglomerat
Bartomeu Escandell Prats [BEP] C CO 27/11/2015 continental
Bartomeu Escandell Prats [BEP] C CO 27/11/2015 Conus*
Bartomeu Escandell Prats [BEP] C CO 27/11/2015 coral
Bartomeu Escandell Prats [BEP] C CR 27/11/2015 Crassicollaria*
Bartomeu Escandell Prats [BEP] C CR 27/11/2015 cretaci
Bartomeu Escandell Prats [BEP] C CR 27/11/2015 crinoïdeus
Bartomeu Escandell Prats [BEP] C CR 27/11/2015 Crioceras*
Bartomeu Escandell Prats [BEP] C CY 27/11/2015 Cyclamnina*
Bartomeu Escandell Prats [BEP] C CY 27/11/2015 Cyclocibides*
Bartomeu Escandell Prats [BEP] C CY 27/11/2015 Cyclothyris*
Bartomeu Escandell Prats [BEP] C CY 27/11/2015 Cylindroporella*
Bartomeu Escandell Prats [BEP] C CY 27/11/2015 Cytherea*
Bartomeu Escandell Prats [BEP] D DA 27/11/2015 dalmasíceres
Bartomeu Escandell Prats [BEP] D DE 27/11/2015 demudació
Bartomeu Escandell Prats [BEP] D DE 27/11/2015 Dentalina
Bartomeu Escandell Prats [BEP] D DE 27/11/2015 deposar
Bartomeu Escandell Prats [BEP] D DE 27/11/2015 desagregable
Bartomeu Escandell Prats [BEP] D DE 27/11/2015 desenganxament
Bartomeu Escandell Prats [BEP] D DE 27/11/2015 deshayesites
Bartomeu Escandell Prats [BEP] D DE 27/11/2015 desmantellat
Bartomeu Escandell Prats [BEP] D DE 27/11/2015 desplaçament
Bartomeu Escandell Prats [BEP] D DE 27/11/2015 detrit
Bartomeu Escandell Prats [BEP] D DE 27/11/2015 Devonià
Bartomeu Escandell Prats [BEP] D DI 27/11/2015 diluvial
Bartomeu Escandell Prats [BEP] D DI 27/11/2015 Disater
Bartomeu Escandell Prats [BEP] D DI 27/11/2015 Discoidea
Bartomeu Escandell Prats [BEP] D DI 27/11/2015 Discorbis
Bartomeu Escandell Prats [BEP] D DI 27/11/2015 disgregar
Bartomeu Escandell Prats [BEP] D DI 27/11/2015 disjunció
Bartomeu Escandell Prats [BEP] D DI 27/11/2015 divisosphinctes
Bartomeu Escandell Prats [BEP] D DO 27/11/2015 domini
Bartomeu Escandell Prats [BEP] D DO 27/11/2015 Dorothia
Bartomeu Escandell Prats [BEP] D DR 27/11/2015 drift
Bartomeu Escandell Prats [BEP] D DU 27/11/2015 Dufrenoya
Bartomeu Escandell Prats [BEP] D DU 27/11/2015 duresa
Bartomeu Escandell Prats [BEP] F FO 27/11/2015 formació
Bartomeu Escandell Prats [BEP] F FO 27/11/2015 fossa d’esfondrament