També podeu buscar utilitzant el nostre índex alfabètic. :


Veus

Abreviatura ALF ALF+ Data Veu
Bernat Joan i Marí [BJM] A AC 27/11/2015 aculturació
Bernat Joan i Marí [BJM] A AT 27/11/2015 Ateneu Cultural d’Eivissa
Bernat Joan i Marí [BJM] A AU 27/11/2015 autoodi
Bernat Joan i Marí [BJM] B BI 27/11/2015 biculturalisme
Bernat Joan i Marí [BJM] B BI 27/11/2015 bilingüe
Bernat Joan i Marí [BJM] B BI 27/11/2015 Bilingüisme, Decret de 
Bernat Joan i Marí [BJM] B BI 27/11/2015 bilingüista
Bernat Joan i Marí [BJM] B BI 27/11/2015 bilingüització
Bernat Joan i Marí [BJM] B BU 27/11/2015 Bukòlica, La
Bernat Joan i Marí [BJM] B BU 27/11/2015 Bukòmica, La
Bernat Joan i Marí [BJM] C CA 27/11/2015 català comú
Bernat Joan i Marí [BJM] C CA 27/11/2015 català estàndard
Bernat Joan i Marí [BJM] C CO 27/11/2015 comunitat lingüística
Bernat Joan i Marí [BJM] C CO 27/11/2015 conflicte lingüístic
Bernat Joan i Marí [BJM] C CO 27/11/2015 contacte de llengües
Bernat Joan i Marí [BJM] D DE 27/11/2015 Decadència
Bernat Joan i Marí [BJM] D DE 27/11/2015 Decrets de Nova Planta
Bernat Joan i Marí [BJM] D DI 27/11/2015 diglòssia
Bernat Joan i Marí [BJM] D DI 27/11/2015 diglòssic -a
Bernat Joan i Marí [BJM] D DO 27/11/2015 doctrina andalusa
Bernat Joan i Marí [BJM] E EI 27/11/2015 Eivissa-Cultura i arts-Literatura
Bernat Joan i Marí [BJM] I IN 27/11/2015 Increat Teatre, L’
Bernat Joan i Marí [BJM] I IN 27/11/2015 interposició lingüística
Bernat Joan i Marí [BJM] N NO 27/11/2015 normalització lingüística
Bernat Joan i Marí [BJM] S SU 22/06/2016 substitució lingüística
Bernat Joan i Marí [BJM] S SU 22/06/2016 superposició lingüística