També podeu buscar utilitzant el nostre índex alfabètic. :


Veus

Abreviatura ALF ALF+ Data Veu
Diccionari Català-Valencià-Balear [DCVB] S SA 22/06/2016 sargussa
Diccionari Català-Valencià-Balear [DCVB] S SE 22/06/2016 secany
Diccionari Català-Valencià-Balear [DCVB] S SE 22/06/2016 secudir
Diccionari Català-Valencià-Balear [DCVB] S 22/06/2016 sèmit
Diccionari Català-Valencià-Balear [DCVB] S SE 22/06/2016 senet
Diccionari Català-Valencià-Balear [DCVB] S SE 22/06/2016 sensefada
Diccionari Català-Valencià-Balear [DCVB] S SE 22/06/2016 senyar
Diccionari Català-Valencià-Balear [DCVB] S 22/06/2016 sènyer
Diccionari Català-Valencià-Balear [DCVB] S 22/06/2016 sèp!
Diccionari Català-Valencià-Balear [DCVB] S 22/06/2016 sèquia
Diccionari Català-Valencià-Balear [DCVB] S SE 22/06/2016 Serapis
Diccionari Català-Valencià-Balear [DCVB] S SE 22/06/2016 serclet
Diccionari Català-Valencià-Balear [DCVB] S SE 22/06/2016 serenar o asserenar
Diccionari Català-Valencià-Balear [DCVB] S SE 22/06/2016 sernissol
Diccionari Català-Valencià-Balear [DCVB] S SI 22/06/2016 sinagües o sinaues
Diccionari Català-Valencià-Balear [DCVB] S SI 22/06/2016 sitger
Diccionari Català-Valencià-Balear [DCVB] S SI 22/06/2016 sitgeta
Diccionari Català-Valencià-Balear [DCVB] S SO 22/06/2016 sofonyar-se
Diccionari Català-Valencià-Balear [DCVB] S SO 22/06/2016 solà -ana
Diccionari Català-Valencià-Balear [DCVB] S SO 22/06/2016 solana
Diccionari Català-Valencià-Balear [DCVB] S SO 22/06/2016 solanar
Diccionari Català-Valencià-Balear [DCVB] S SO 22/06/2016 solat
Diccionari Català-Valencià-Balear [DCVB] S SO 22/06/2016 solateguer
Diccionari Català-Valencià-Balear [DCVB] S SO 22/06/2016 somera
Diccionari Català-Valencià-Balear [DCVB] S SO 22/06/2016 somereta
Diccionari Català-Valencià-Balear [DCVB] S SO 22/06/2016 sota
Diccionari Català-Valencià-Balear [DCVB] S SU 22/06/2016 suera
Diccionari Català-Valencià-Balear [DCVB] S SU 22/06/2016 susallí
Diccionari Català-Valencià-Balear [DCVB] S SU 22/06/2016 susallines
Diccionari Català-Valencià-Balear [DCVB] S SU 22/06/2016 susaquí
Diccionari Català-Valencià-Balear [DCVB] T TA 22/06/2016 tabac
Diccionari Català-Valencià-Balear [DCVB] T TA 22/06/2016 talabaixó
Diccionari Català-Valencià-Balear [DCVB] T TA 22/06/2016 tall
Diccionari Català-Valencià-Balear [DCVB] T TA 22/06/2016 tancó
Diccionari Català-Valencià-Balear [DCVB] T TA 22/06/2016 tanda
Diccionari Català-Valencià-Balear [DCVB] T TA 22/06/2016 tantot
Diccionari Català-Valencià-Balear [DCVB] T TA 22/06/2016 tany
Diccionari Català-Valencià-Balear [DCVB] T TA 22/06/2016 tap
Diccionari Català-Valencià-Balear [DCVB] T TA 22/06/2016 taranena
Diccionari Català-Valencià-Balear [DCVB] T TA 22/06/2016 tarar
Diccionari Català-Valencià-Balear [DCVB] T TA 22/06/2016 tarrumbel·la
Diccionari Català-Valencià-Balear [DCVB] T TA 22/06/2016 tatxó
Diccionari Català-Valencià-Balear [DCVB] T TA 22/06/2016 taulera
Diccionari Català-Valencià-Balear [DCVB] T TE 22/06/2016 teferola
Diccionari Català-Valencià-Balear [DCVB] T TE 22/06/2016 tegellada
Diccionari Català-Valencià-Balear [DCVB] T TE 22/06/2016 tenirs
Diccionari Català-Valencià-Balear [DCVB] T TE 22/06/2016 terç
Diccionari Català-Valencià-Balear [DCVB] T TE 22/06/2016 terrat
Diccionari Català-Valencià-Balear [DCVB] T TE 22/06/2016 terrol·la
Diccionari Català-Valencià-Balear [DCVB] T TE 22/06/2016 terrum
Diccionari Català-Valencià-Balear [DCVB] T TE 22/06/2016 tet -a
Diccionari Català-Valencià-Balear [DCVB] T TE 22/06/2016 tetó
Diccionari Català-Valencià-Balear [DCVB] T TE 22/06/2016 tetoia
Diccionari Català-Valencià-Balear [DCVB] T TE 22/06/2016 teulat
Diccionari Català-Valencià-Balear [DCVB] T TE 22/06/2016 teulat lliri
Diccionari Català-Valencià-Balear [DCVB] T TI 22/06/2016 tiboll
Diccionari Català-Valencià-Balear [DCVB] T TI 22/06/2016 tirada
Diccionari Català-Valencià-Balear [DCVB] T TI 22/06/2016 tirar
Diccionari Català-Valencià-Balear [DCVB] T TI 22/06/2016 tiràs
Diccionari Català-Valencià-Balear [DCVB] T TI 22/06/2016 titi
Diccionari Català-Valencià-Balear [DCVB] T TO 22/06/2016 tofa
Diccionari Català-Valencià-Balear [DCVB] T TO 22/06/2016 tol·lo
Diccionari Català-Valencià-Balear [DCVB] T TO 23/06/2016 tomba
Diccionari Català-Valencià-Balear [DCVB] T TO 23/06/2016 tomeig
Diccionari Català-Valencià-Balear [DCVB] T TO 23/06/2016 torissa
Diccionari Català-Valencià-Balear [DCVB] T TO 23/06/2016 torisset
Diccionari Català-Valencià-Balear [DCVB] T TO 23/06/2016 torissot
Diccionari Català-Valencià-Balear [DCVB] T TO 23/06/2016 torn
Diccionari Català-Valencià-Balear [DCVB] T TO 23/06/2016 tornar
Diccionari Català-Valencià-Balear [DCVB] T TO 23/06/2016 torracuques
Diccionari Català-Valencià-Balear [DCVB] T TO 23/06/2016 toseta
Diccionari Català-Valencià-Balear [DCVB] T TO 23/06/2016 tossiguel·la
Diccionari Català-Valencià-Balear [DCVB] T TO 23/06/2016 totxada
Diccionari Català-Valencià-Balear [DCVB] T TO 23/06/2016 toual
Diccionari Català-Valencià-Balear [DCVB] T TR 23/06/2016 trafeig
Diccionari Català-Valencià-Balear [DCVB] T TR 23/06/2016 tramuntanella
Diccionari Català-Valencià-Balear [DCVB] T TR 23/06/2016 trapassar
Diccionari Català-Valencià-Balear [DCVB] T TR 23/06/2016 trapasser, -a
Diccionari Català-Valencià-Balear [DCVB] T TR 23/06/2016 trascoladora
Diccionari Català-Valencià-Balear [DCVB] T TR 23/06/2016 traspuntar
Diccionari Català-Valencià-Balear [DCVB] T TR 23/06/2016 trastorn
Diccionari Català-Valencià-Balear [DCVB] T TR 23/06/2016 travessa
Diccionari Català-Valencià-Balear [DCVB] T TR 23/06/2016 tremolissa
Diccionari Català-Valencià-Balear [DCVB] T TR 23/06/2016 trempoi
Diccionari Català-Valencià-Balear [DCVB] T TR 23/06/2016 trenta
Diccionari Català-Valencià-Balear [DCVB] T TR 23/06/2016 treslliures
Diccionari Català-Valencià-Balear [DCVB] T TR 23/06/2016 tric
Diccionari Català-Valencià-Balear [DCVB] T TR 23/06/2016 tricada
Diccionari Català-Valencià-Balear [DCVB] T TR 23/06/2016 tringar
Diccionari Català-Valencià-Balear [DCVB] T TR 23/06/2016 tro
Diccionari Català-Valencià-Balear [DCVB] T TR 23/06/2016 tron
Diccionari Català-Valencià-Balear [DCVB] T TR 23/06/2016 trona
Diccionari Català-Valencià-Balear [DCVB] T TR 23/06/2016 tronarel·la
Diccionari Català-Valencià-Balear [DCVB] T TR 23/06/2016 tronxada
Diccionari Català-Valencià-Balear [DCVB] T TR 23/06/2016 tros o trossa
Diccionari Català-Valencià-Balear [DCVB] T TR 23/06/2016 truc
Diccionari Català-Valencià-Balear [DCVB] T TR 23/06/2016 trugeta
Diccionari Català-Valencià-Balear [DCVB] T TU 23/06/2016 tufatera
Diccionari Català-Valencià-Balear [DCVB] T TU 23/06/2016 tufera
Diccionari Català-Valencià-Balear [DCVB] T TU 23/06/2016 tur
Diccionari Català-Valencià-Balear [DCVB] U UC 23/06/2016 ucarel·la
Diccionari Català-Valencià-Balear [DCVB] U UF 23/06/2016 ufanetat
Diccionari Català-Valencià-Balear [DCVB] U UF 23/06/2016 ufaní
Diccionari Català-Valencià-Balear [DCVB] U 23/06/2016 uïssar
Diccionari Català-Valencià-Balear [DCVB] U UL 23/06/2016 ull
Diccionari Català-Valencià-Balear [DCVB] U UN 23/06/2016 ungla
Diccionari Català-Valencià-Balear [DCVB] U UR 23/06/2016 urívol
Diccionari Català-Valencià-Balear [DCVB] Ú ÚS 23/06/2016 ústia
Diccionari Català-Valencià-Balear [DCVB] V VA 23/06/2016 valons
Diccionari Català-Valencià-Balear [DCVB] V VE 23/06/2016 vela
Diccionari Català-Valencià-Balear [DCVB] V VE 23/06/2016 ventalla
Diccionari Català-Valencià-Balear [DCVB] V VE 23/06/2016 ventallola
Diccionari Català-Valencià-Balear [DCVB] V VE 23/06/2016 ventegar
Diccionari Català-Valencià-Balear [DCVB] V VE 23/06/2016 ventre
Diccionari Català-Valencià-Balear [DCVB] V VE 23/06/2016 ventrell
Diccionari Català-Valencià-Balear [DCVB] V VE 23/06/2016 ventresca
Diccionari Català-Valencià-Balear [DCVB] V VE 23/06/2016 verdaleta
Diccionari Català-Valencià-Balear [DCVB] V VE 23/06/2016 verdussenc -enca
Diccionari Català-Valencià-Balear [DCVB] V VE 23/06/2016 vermellest
Diccionari Català-Valencià-Balear [DCVB] V VE 23/06/2016 vermellosenc -a
Diccionari Català-Valencià-Balear [DCVB] V VE 23/06/2016 verni
Diccionari Català-Valencià-Balear [DCVB] V VE 23/06/2016 vetós -osa
Diccionari Català-Valencià-Balear [DCVB] V VI 23/06/2016 viat -ada
Diccionari Català-Valencià-Balear [DCVB] V VI 23/06/2016 vici
Diccionari Català-Valencià-Balear [DCVB] V VI 23/06/2016 vidalenc -a
Diccionari Català-Valencià-Balear [DCVB] V VI 23/06/2016 vidassa
Diccionari Català-Valencià-Balear [DCVB] V VI 23/06/2016 vidre
Diccionari Català-Valencià-Balear [DCVB] V VI 23/06/2016 vilenc -a
Diccionari Català-Valencià-Balear [DCVB] V VI 23/06/2016 vil·la
Diccionari Català-Valencià-Balear [DCVB] V VI 23/06/2016 vit
Diccionari Català-Valencià-Balear [DCVB] V VO 23/06/2016 volta
Diccionari Català-Valencià-Balear [DCVB] X XA 23/06/2016 xabec
Diccionari Català-Valencià-Balear [DCVB] X XA 23/06/2016 xadó
Diccionari Català-Valencià-Balear [DCVB] X XA 23/06/2016 xant
Diccionari Català-Valencià-Balear [DCVB] X XA 23/06/2016 xapó
Diccionari Català-Valencià-Balear [DCVB] X XA 23/06/2016 xaravasco
Diccionari Català-Valencià-Balear [DCVB] X XA 24/06/2016 xarraconer -era
Diccionari Català-Valencià-Balear [DCVB] X XA 24/06/2016 xaruells
Diccionari Català-Valencià-Balear [DCVB] X XA 24/06/2016 xavar
Diccionari Català-Valencià-Balear [DCVB] X XE 24/06/2016 xebró
Diccionari Català-Valencià-Balear [DCVB] X XE 24/06/2016 xecleta
Diccionari Català-Valencià-Balear [DCVB] X XE 24/06/2016 xerebasco
Diccionari Català-Valencià-Balear [DCVB] X XE 24/06/2016 xerimbec
Diccionari Català-Valencià-Balear [DCVB] X XE 24/06/2016 xerrarel·la
Diccionari Català-Valencià-Balear [DCVB] X XE 24/06/2016 xerricar
Diccionari Català-Valencià-Balear [DCVB] X XE 24/06/2016 xerruell
Diccionari Català-Valencià-Balear [DCVB] X XE 24/06/2016 xerrumer
Diccionari Català-Valencià-Balear [DCVB] X XI 24/06/2016 xinxarrada
Diccionari Català-Valencià-Balear [DCVB] X XI 24/06/2016 xinxarró
Diccionari Català-Valencià-Balear [DCVB] X XU 24/06/2016 xudrac
Diccionari Català-Valencià-Balear [DCVB] X XU 24/06/2016 xudraquejar
Diccionari Català-Valencià-Balear [DCVB] X XU 24/06/2016 xumet -eta
Diccionari Català-Valencià-Balear [DCVB] X XU 24/06/2016 xumisclar
Diccionari Català-Valencià-Balear [DCVB] X XU 24/06/2016 xumisclo
Diccionari Català-Valencià-Balear [DCVB] X XU 24/06/2016 xundroi
Diccionari Català-Valencià-Balear [DCVB] X XU 24/06/2016 xundroiar
Diccionari Català-Valencià-Balear [DCVB] X XU 24/06/2016 xuriana
Diccionari Català-Valencià-Balear [DCVB] R RE 27/11/2015 renec -ega