També podeu buscar utilitzant el nostre índex alfabètic. :

Molt Hble. Sr Francesc Antich i Oliver

Nasqué a Caracas perquè era la ciutat a la qual emigraren els seus pares. Llicenciat en dret per la Universitat de les Illes Balears, durant la seva infància es mudà al poble nadiu dels seus pares, Algaida (Mallorca), del qual fou batlle entre el 1990 i el 1995 pel PSIB-PSOE. Anteriorment, durant l´etapa del govern municipal socialista de Palma presidit per Ramon Aguiló, havia estat tècnic de l´Institut Municipal de l´Habitatge. També havia estat proper, en el mateix municipi d´Algaida, al PSM, però abandonà aquesta relació perquè, segons ha dit ell en algunes ocasions, els treballadors són primer que els interessos nacionals. Va ser President del Govern Balear en dues ocasions, del 1999 al 2003 i novament del 6 de juliol de 2007 fins al 18 de juny de 2011.

El 1995 aconsegueix un escó al Parlament Balear i al Consell Insular de Mallorca, del qual fou nomenat Conseller de medi ambient en aquesta mateixa legislatura sota el govern de Maria Antònia Munar. El 1998, després d´unes eleccions primàries en el si del partit, és nomenat secretari general del PSIB-PSOE i pròxim candidat socialista a la presidència del Govern de les Illes Balears a les eleccions de 1999.


Col·laboració

Càrrec Tipus Volums
President del Govern de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears Comitè d'Honor IV
President del Govern de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears Comitè d'Honor V
President del Govern de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears Comitè d'Honor VI