També podeu buscar utilitzant el nostre índex alfabètic. :


Veus

Abreviatura ALF ALF+ Data Veu
Francisco Murillo López [FML] J JU 27/11/2015 Juan Moreno, Omar
Francisco Murillo López [FML] J JU 27/11/2015 Juan Tomàs, Marc
Francisco Murillo López [FML] L 27/11/2015 López García, Joaquín
Francisco Murillo López [FML] L LO 27/11/2015 Loprette Ferrazzano, Nicolás