També podeu buscar utilitzant el nostre índex alfabètic. :


Col·laboració

Càrrec Tipus Volums
Assessorament I

Veus

Abreviatura ALF ALF+ Data Veu
Guillem Rosselló Bordoy [GRB] A AB 27/11/2015 Abd al-Rahman II de Còrdova
Guillem Rosselló Bordoy [GRB] A AB 27/11/2015 Abd al-Rahman III de Còrdova
Guillem Rosselló Bordoy [GRB] A AB 27/11/2015 Abd al-Wahid
Guillem Rosselló Bordoy [GRB] A AB 27/11/2015 Abd Allah al-Murtada´ ibn Aglab
Guillem Rosselló Bordoy [GRB] A AB 27/11/2015 Abd Allah ibn ´Isam al-Hawlani
Guillem Rosselló Bordoy [GRB] A AB 27/11/2015 Abd Allah ibn Ishaq ibn Muhammad ibn Ganiya
Guillem Rosselló Bordoy [GRB] A AB 27/11/2015 Abd Allah ibn Muhammad
Guillem Rosselló Bordoy [GRB] A AB 27/11/2015 Abd Allah ibn Musa ibn Nusayr
Guillem Rosselló Bordoy [GRB] A AB 27/11/2015 Abd Allah ibn Ta´Allah al-Kumi
Guillem Rosselló Bordoy [GRB] A AB 27/11/2015 Abd Allah ibn ´Ubayd Allah al-Mu´ayti
Guillem Rosselló Bordoy [GRB] A AB 27/11/2015 Abd Allah
Guillem Rosselló Bordoy [GRB] A AB 27/11/2015 Abu ´Abd Allah ibn Maymun
Guillem Rosselló Bordoy [GRB] A AB 27/11/2015 Abu al-Abbas al-Siqilli
Guillem Rosselló Bordoy [GRB] A AB 27/11/2015 Abu al-Mundir
Guillem Rosselló Bordoy [GRB] A AB 27/11/2015 Abu Talha
Guillem Rosselló Bordoy [GRB] A AB 27/11/2015 Abu Ya´qub Yusuf ibn ´Abd al-Mu´min
Guillem Rosselló Bordoy [GRB] A AL 27/11/2015 Al-Andalus, Illes Orientals d’
Guillem Rosselló Bordoy [GRB] A AL 27/11/2015 Ali ibn Ishaq ibn Muhammad ibn Ganiya
Guillem Rosselló Bordoy [GRB] A AL 27/11/2015 Ali ibn Mugahid
Guillem Rosselló Bordoy [GRB] A AL 27/11/2015 Ali ibn Yusuf ibn Tasufin