També podeu buscar utilitzant el nostre índex alfabètic. :


Veus

Abreviatura ALF ALF+ Data Veu
Isabel Besalduch Garcia [IBG] B BO 27/11/2015 borrida