També podeu buscar utilitzant el nostre índex alfabètic. :


Veus

Abreviatura ALF ALF+ Data Veu
Jaume Oliver i Bruy [JOB] C CA 27/11/2015 capbreu
Jaume Oliver i Bruy [JOB] D DE 27/11/2015 delmari
Jaume Oliver i Bruy [JOB] D DE 27/11/2015 delme