També podeu buscar utilitzant el nostre índex alfabètic. :


Veus

Abreviatura ALF ALF+ Data Veu
José Ramón Mateos Martín [JrMM] F FO 27/11/2015 Formentera. h) Geografia. Poblament