També podeu buscar utilitzant el nostre índex alfabètic. :


Veus

Abreviatura ALF ALF+ Data Veu
Josep Antoni Fernández Oliver [JFO] C CO 27/11/2015 Coma, quarter de sa