També podeu buscar utilitzant el nostre índex alfabètic. :


Veus

Abreviatura ALF ALF+ Data Veu
Josep Juan Gómez [JJG] S SC 22/06/2016 Schulze, Alfred Otto Wolfgang —Wols—