També podeu buscar utilitzant el nostre índex alfabètic. :


Veus

Abreviatura ALF ALF+ Data Veu
Josep Serra Colomar [JSC] M MA 27/11/2015 Marroig Boned, Antoni