També podeu buscar utilitzant el nostre índex alfabètic. :


Veus

Abreviatura ALF ALF+ Data Veu
Josep Tur Olmo [JTO] G GO 27/11/2015 golf