També podeu buscar utilitzant el nostre índex alfabètic. :


Veus

Abreviatura ALF ALF+ Data Veu
Laura Amengual Serra [LAS] S SE 22/06/2016 Sempere i Juan, Eusebi
Laura Amengual Serra [LAS] S SE 22/06/2016 Serra Cardona, Fèlix