També podeu buscar utilitzant el nostre índex alfabètic. :


Veus

Abreviatura ALF ALF+ Data Veu
Magdalena Riera Frau [MRF] A AB 27/11/2015 Abu ´Abd Allah ibn Abi Hafs ibn ´Abd al-Mu´min
Magdalena Riera Frau [MRF] A AB 27/11/2015 Abu Bakr ibn ´Ali ibn Warqa
Magdalena Riera Frau [MRF] A AB 27/11/2015 Abu Muhammad ´Abd Allah ibn Husayn ibn ´Ashir al-Yabisi
Magdalena Riera Frau [MRF] A AB 27/11/2015 Abu Muhammad ´Abd Allah ibn Muhammad ibn Waqqash al-Lamti
Magdalena Riera Frau [MRF] A AB 27/11/2015 Abu ´Uthman al-Gazzar al-Yabisi
Magdalena Riera Frau [MRF] A AG 27/11/2015 Aglab, al-