També podeu buscar utilitzant el nostre índex alfabètic. :


Veus

Abreviatura ALF ALF+ Data Veu
Maria Jesús Adamuz Torres [MAT] M MO 27/11/2015 Morgan Brown, Hazel
Maria Jesús Adamuz Torres [MAT] O OR 27/11/2015 orelleta
Maria Jesús Adamuz Torres [MAT] P PE 27/11/2015 Peter Colours
Maria Jesús Adamuz Torres [MAT] R RO 27/11/2015 Rothschild, Nathaniel von