També podeu buscar utilitzant el nostre índex alfabètic. :


Veus

Abreviatura ALF ALF+ Data Veu
Maria Josep Estanyol i Fuentes [MjEF] E EP 27/11/2015 epigrafia