També podeu buscar utilitzant el nostre índex alfabètic. :


Col·laboració

Càrrec Tipus Volums
President de l´Institut d´Estudis Eivissencs Comitè d'Honor I
President de l´Institut d´Estudis Eivissencs Comitè d'Honor II
President de l´Institut d´Estudis Eivissencs Comitè d'Honor III
President de l´Institut d´Estudis Eivissencs Comitè d'Honor IV
President de l´Institut d´Estudis Eivissencs Correcció Lingüística I
President de l´Institut d´Estudis Eivissencs Correcció Lingüística II
President de l´Institut d´Estudis Eivissencs Correcció Lingüística III
President de l´Institut d´Estudis Eivissencs Correcció Lingüística IV

Veus

Abreviatura ALF ALF+ Data Veu
Mariá Serra Planells [MSP] A AR 27/11/2015 arguenell
Mariá Serra Planells [MSP] A AR 27/11/2015 arrambar
Mariá Serra Planells [MSP] A AT 27/11/2015 atzaca
Mariá Serra Planells [MSP] A AT 27/11/2015 atzaqueta
Mariá Serra Planells [MSP] B BA 27/11/2015 baleta
Mariá Serra Planells [MSP] B BA 27/11/2015 Barra, la
Mariá Serra Planells [MSP] B BE 27/11/2015 bequistec -eca
Mariá Serra Planells [MSP] C CA 27/11/2015 catana
Mariá Serra Planells [MSP] C CI 27/11/2015 civera
Mariá Serra Planells [MSP] C CL 27/11/2015 clapa
Mariá Serra Planells [MSP] C CL 27/11/2015 clapat
Mariá Serra Planells [MSP] C CL 27/11/2015 closca
Mariá Serra Planells [MSP] C CU 27/11/2015 cucarell
Mariá Serra Planells [MSP] C CU 27/11/2015 cucot
Mariá Serra Planells [MSP] C CU 27/11/2015 Cursets de Cristiandat
Mariá Serra Planells [MSP] D DE 27/11/2015 Decret de llengües regionals
Mariá Serra Planells [MSP] D DI 27/11/2015 dimoni-déu
Mariá Serra Planells [MSP] D DU 27/11/2015 Duanís
Mariá Serra Planells [MSP] M MA 27/11/2015 Marí Marí, Antoni Rota
Mariá Serra Planells [MSP] M MA 27/11/2015 Marí Marí, Bartomeu
Mariá Serra Planells [MSP] M MA 27/11/2015 Marí Mas, Joan
Mariá Serra Planells [MSP] M MA 27/11/2015 Marí Pol, Miquel
Mariá Serra Planells [MSP] M MO 27/11/2015 Morales Cirer, Joan
Mariá Serra Planells [MSP] M MO 27/11/2015 Morey Rabassa, Jaume
Mariá Serra Planells [MSP] M MO 27/11/2015 Moro Planells, Domingo
Mariá Serra Planells [MSP] M MU 27/11/2015 Munné Cuadrench, Antoni
Mariá Serra Planells [MSP] O OL 27/11/2015 Oliver Balmes, Felip
Mariá Serra Planells [MSP] O OL 27/11/2015 Oliver Noguera, Albert
Mariá Serra Planells [MSP] P PL 27/11/2015 Planas Palau, Antoni
Mariá Serra Planells [MSP] P PL 27/11/2015 Planells Lavilla, Victorí
Mariá Serra Planells [MSP] R 27/11/2015 Ràfols Bergós, Antoni
Mariá Serra Planells [MSP] R RI 27/11/2015 Ribas Prats, Vicent
Mariá Serra Planells [MSP] R RI 27/11/2015 Riera Planells, Jaume Riereta
Mariá Serra Planells [MSP] R RI 27/11/2015 Ripoll Escandell, Antoni
Mariá Serra Planells [MSP] R RO 27/11/2015 Roig Binimelis, Jeroni
Mariá Serra Planells [MSP] S SE 22/06/2016 Serra Mayans, Joan
Mariá Serra Planells [MSP] S SE 22/06/2016 Serra Torres, Antoni
Mariá Serra Planells [MSP] T TA 22/06/2016 Tarrés Marí, Xico
Mariá Serra Planells [MSP] T TO 23/06/2016 Torres Tur, Antoni –Secorrat–
Mariá Serra Planells [MSP] T TU 23/06/2016 Tur Fortuny, Jaume
Mariá Serra Planells [MSP] T TU 23/06/2016 Tur Marí, Jaume –Solalles–
Mariá Serra Planells [MSP] T TU 23/06/2016 Tur Marí, Vicent –Solalles–
Mariá Serra Planells [MSP] T TU 23/06/2016 Tur Riera, Fanny
Mariá Serra Planells [MSP] V VA 23/06/2016 Valldeneu i Bertran, Joan de