També podeu buscar utilitzant el nostre índex alfabètic. :


Col·laboració

Càrrec Tipus Volums
President de l´Institut d´Estudis Eivissencs Comitè d'Honor I
President de l´Institut d´Estudis Eivissencs Comitè d'Honor II
President de l´Institut d´Estudis Eivissencs Comitè d'Honor III
President de l´Institut d´Estudis Eivissencs Comitè d'Honor IV
President de l´Institut d´Estudis Eivissencs Correcció Lingüística I
President de l´Institut d´Estudis Eivissencs Correcció Lingüística II
President de l´Institut d´Estudis Eivissencs Correcció Lingüística III
President de l´Institut d´Estudis Eivissencs Correcció Lingüística IV

Veus

Abreviatura ALF ALF+ Data Veu
Marià Serra Planells MSP A AR 27/11/2015 arguenell
Marià Serra Planells MSP A AR 27/11/2015 arrambar
Marià Serra Planells MSP A AT 27/11/2015 atzaca
Marià Serra Planells MSP A AT 27/11/2015 atzaqueta
Marià Serra Planells MSP B BA 27/11/2015 baleta
Marià Serra Planells MSP B BA 27/11/2015 Barra, la
Marià Serra Planells MSP B BE 27/11/2015 bequistec -eca
Marià Serra Planells MSP C CA 27/11/2015 catana
Marià Serra Planells MSP C CI 27/11/2015 civera
Marià Serra Planells MSP C CL 27/11/2015 clapa
Marià Serra Planells MSP C CL 27/11/2015 clapat
Marià Serra Planells MSP C CL 27/11/2015 closca
Marià Serra Planells MSP C CU 27/11/2015 cucarell
Marià Serra Planells MSP C CU 27/11/2015 cucot
Marià Serra Planells MSP C CU 27/11/2015 Cursets de Cristiandat
Marià Serra Planells MSP D DE 27/11/2015 Decret de llengües regionals
Marià Serra Planells MSP D DI 27/11/2015 dimoni-déu
Marià Serra Planells MSP D DU 27/11/2015 Duanís
Marià Serra Planells MSP M MA 27/11/2015 Marí Marí, Antoni Rota
Marià Serra Planells MSP M MA 27/11/2015 Marí Marí, Bartomeu
Marià Serra Planells MSP M MA 27/11/2015 Marí Mas, Joan
Marià Serra Planells MSP M MA 27/11/2015 Marí Pol, Miquel
Marià Serra Planells MSP M MO 27/11/2015 Morales Cirer, Joan
Marià Serra Planells MSP M MO 27/11/2015 Morey Rabassa, Jaume
Marià Serra Planells MSP M MO 27/11/2015 Moro Planells, Domingo
Marià Serra Planells MSP M MU 27/11/2015 Munné Cuadrench, Antoni
Marià Serra Planells MSP O OL 27/11/2015 Oliver Balmes, Felip
Marià Serra Planells MSP O OL 27/11/2015 Oliver Noguera, Albert
Marià Serra Planells MSP P PL 27/11/2015 Planas Palau, Antoni
Marià Serra Planells MSP P PL 27/11/2015 Planells Lavilla, Victorí
Marià Serra Planells MSP R 27/11/2015 Ràfols Bergós, Antoni
Marià Serra Planells MSP R RI 27/11/2015 Ribas Prats, Vicent
Marià Serra Planells MSP R RI 27/11/2015 Riera Planells, Jaume Riereta
Marià Serra Planells MSP R RI 27/11/2015 Ripoll Escandell, Antoni
Marià Serra Planells MSP R RO 27/11/2015 Roig Binimelis, Jeroni
Marià Serra Planells MSP S SE 22/06/2016 Serra Mayans, Joan
Marià Serra Planells MSP S SE 22/06/2016 Serra Torres, Antoni
Marià Serra Planells MSP T TA 22/06/2016 Tarrés Marí, Xico
Marià Serra Planells MSP T TO 23/06/2016 Torres Tur, Antoni –Secorrat–
Marià Serra Planells MSP T TU 23/06/2016 Tur Fortuny, Jaume
Marià Serra Planells MSP T TU 23/06/2016 Tur Marí, Jaume –Solalles–
Marià Serra Planells MSP T TU 23/06/2016 Tur Marí, Vicent –Solalles–
Marià Serra Planells MSP T TU 23/06/2016 Tur Riera, Fanny
Marià Serra Planells MSP V VA 23/06/2016 Valldeneu i Bertran, Joan de