També podeu buscar utilitzant el nostre índex alfabètic. :


Veus

Abreviatura ALF ALF+ Data Veu
Marina Ribas Torres [MRT] T TO 23/06/2016 Torres Cabañero, Carolina
Marina Ribas Torres [MRT] T TO 23/06/2016 Torres Planells, Margalida
Marina Ribas Torres [MRT] U UC 23/06/2016 uc
Marina Ribas Torres [MRT] V VI 23/06/2016 Vidal Farré, Inès