També podeu buscar utilitzant el nostre índex alfabètic. :


Veus

Abreviatura ALF ALF+ Data Veu
Olga Cardona Guasch [OCG] U US 23/06/2016 Usatges de Barcelona
Olga Cardona Guasch [OCG] U US 23/06/2016 usdefruit