També podeu buscar utilitzant el nostre índex alfabètic. :


Veus

Abreviatura ALF ALF+ Data Veu
Pere Planells Marí [PPM] P PA 27/11/2015 Parlament de les Illes Balears