També podeu buscar utilitzant el nostre índex alfabètic. :


Veus

Abreviatura ALF ALF+ Data Veu
Sílvia Torres Bonet [STB] F FI 27/11/2015 Figueretes, sénia de can
Sílvia Torres Bonet [STB] F FI 27/11/2015 Fillet
Sílvia Torres Bonet [STB] F FI 27/11/2015 Filletona, s’hort d’en
Sílvia Torres Bonet [STB] F FO 27/11/2015 Fonteta, sa
Sílvia Torres Bonet [STB] F FO 27/11/2015 Forada, hort de
Sílvia Torres Bonet [STB] F FO 27/11/2015 Forada, pou de
Sílvia Torres Bonet [STB] F FO 27/11/2015 Forada, sénia de
Sílvia Torres Bonet [STB] F FO 27/11/2015 Fornet, hort d’en
Sílvia Torres Bonet [STB] F FO 27/11/2015 Fornet, puig d’en
Sílvia Torres Bonet [STB] F FR 27/11/2015 Francolí, bosc d’en/puig d’en
Sílvia Torres Bonet [STB] F FR 27/11/2015 Francolí, hort d’en
Sílvia Torres Bonet [STB] F FR 27/11/2015 Frit, bosc d’en
Sílvia Torres Bonet [STB] F FR 27/11/2015 Frit de s’Estepar, can
Sílvia Torres Bonet [STB] F FR 27/11/2015 Frit de s’Estepar, hort d’en
Sílvia Torres Bonet [STB] F FR 27/11/2015 Frit, pont d’en
Sílvia Torres Bonet [STB] G GA 27/11/2015 Gasí, hort des
Sílvia Torres Bonet [STB] G GI 27/11/2015 Gibert, can
Sílvia Torres Bonet [STB] G GI 27/11/2015 Gibertet, hort d’en
Sílvia Torres Bonet [STB] G GU 27/11/2015 Guillem, hort d’en
Sílvia Torres Bonet [STB] M MO 27/11/2015 mofla
Sílvia Torres Bonet [STB] M MO 27/11/2015 moflenc -a
Sílvia Torres Bonet [STB] M MO 27/11/2015 moi -a
Sílvia Torres Bonet [STB] M MO 27/11/2015 moixinera
Sílvia Torres Bonet [STB] M MO 27/11/2015 mollar
Sílvia Torres Bonet [STB] M MO 27/11/2015 mollarec -a
Sílvia Torres Bonet [STB] M MO 27/11/2015 mossàrab