També podeu buscar utilitzant el nostre índex alfabètic. :


Veus

Abreviatura ALF ALF+ Data Veu
Ulrike Leonore Humphreys [ULH] W WU 23/06/2016 Wunderlich, Heinz