Hort, coll de Cala d’

Hort, coll de Cala d’ ARQUEOL Necròpolis rural situada a la finca de can Pep d’en Curt, al coll de Cala d’Hort, pas natural que hi ha entre el puig d’en Serra al nord i de Llentrisca al sud, en el camí que va a Cala d’Hort des del poble de Sant Josep, en el terme de Sant Josep de sa Talaia.

Es tracta d’una necròpolis d’hipogeus i fosses que va ser excavada per Roman durant els anys 1918 i 1919. Durant l’excavació de l’any 1918, als pocs dies de començar els treballs, s’hi varen trobar, segons assenyala Roman en la memòria d’excavació, restes d’edificacions i un pou molt profund, amb anterioritat enregistrat, on va aparèixer un setrill àrab. Desprès es va descobrir un hipogeu tallat a la roca, que contenia dos sarcòfags amb restes d’ossos humans, que havien estat remoguts. El registre de la cambra no va proporcionar cap altre element.

Es varen traçar rases transversals amb profunditats de 0,80 a 1,10 metres amb l’objectiu de trobar nous hipogeus, però tan sols es varen trobar lloses, pedres d’edificacions antigues, ceràmica (part d’una figura o estatueta de terracota, llànties, plats, pondus, gerres), a més d’algunes monedes punicoebusitanes i una moneda romana. Es recullen aquestos materials a la memòria d’excavació amb els números 1 al 14 de l’inventari. En no trobar-se cap hipogeu ni cap altre tipus d’enterrament més, es varen suspendre els treballs.

Posteriorment, l’any 1919, es varen reprendre els treballs motivats, segons indica Roman, per les restes que es podien observar d’edificacions antigues i de ruïnes d’un possible assentament rural. A uns 50-60 metres d’aquestes restes es varen iniciar els treballs d’excavació, una altra vegada mitjançant el traçat de rases transversals i paral·leles, que varen donar com a resultat la troballa de tres hipogeus.

Els hipogeus no varen aparèixer agrupats; de fet, el tercer hipogeu es va localitzar a 100 metres dels altres. Al tercer dia de començar els treballs, va aparèixer la porta del primer. Es tractava d’un hipogeu de grans dimensions a l’interior del qual hi havia nombrosos fragments de marès, que segons Roman correspondrien a dos o més sarcòfags. A més de les nombroses restes òssies i de quatre cranis, es varen trobar tres gerres de boca trilobulada, dues tasses i una urna cinerària.

A molt poca distància del primer, es va localitzar el segon, amb una porta més ampla i una major capacitat. Però en canvi, hi aparegueren moltes menys restes òssies i cap de pedra maresa que assenyalàs l’existència d’algun sarcòfag a l’interior. Tan sols es varen documentar unes monedes púniques, dos ungüentaris de ceràmica, una gerra amb dues anses, una llàntia amb doble bec i una llàntia grega.

El tercer hipogeu, de les mateixes característiques que els altres, estava pitjor conservat, per això Roman explica que va ser necessari enderrocar el sostre per poder excavar-lo. A l’interior tampoc es va trobar cap sarcòfag, però sí moltes pedres de marès espargides pel sòl, entre la terra que omplia la totalitat de l’hipogeu. També es varen trobar disseminats per la cambra dos cranis complets i restes humanes corresponents a cinc o sis cadàvers, a més d’una llàntia grega, dues gerres, restes d’una urna cinerària, fragments ceràmics i algunes monedes molt mal conservades.

A part dels quatre hipogeus es varen excavar algunes fosses al vessant que hi ha darrere de la casa de can Pep d’en Curt. A la memòria d’excavació, Roman no diu el nombre de fosses excavades, tan sols assenyala que eren de naturalesa modesta. Les peces trobades, corresponents als números 39 a 45 de l’inventari de la memòria de Roman, i que estan dipositades al Museu Arqueològic d’Eivissa i Formentera, permeten datar la troballa entre els segles IV-II aC.

Posteriorment, l’any 1971, l’equip de Miquel Tarradell va fer una prospecció i va trobar restes ceràmiques entre la casa i la carretera, que podrien estar relacionades amb el possible lloc d’hàbitat relacionat amb la necròpolis. [AMO]


Descàrregues

 Descarregar veu en format pdf

Col·laboradors


Bústia de suggeriments

L'Enciclopèdia d'Eivissa i Formentera en línia creix cada dia gràcies a la participació de gent com tu. Pots col·laborar-hi suggerint millores en la redacció d'alguna veu, afegint-hi fotografies o enviant-nos el teu comentari. Segueix el següent enllaç per deixar-nos la teua aportació: Bústia de suggeriments