Universitat Nacional d’Educació a Distància (UNED)

Universitat Nacional d’Educació a Distància (UNED) EDUC Creada l’any 1972 per decret llei, amb seu a Madrid.

Els anys vuitanta s’estengué a totes les comunitats autònomes, mitjançant els centres associats, i es va fer present a l’Amèrica hispana, on es convertí en líder de l’Associació Iberoamericana d’Educació Superior a Distància (AIESAD); posteriorment obrí centres en altres països estrangers.

Va dirigida a aquelles persones que per raons laborals, familiars, residencials, econòmiques o per qualsevol altra circumstància no poden seguir estudis en una universitat de manera presencial.

Donà gran importància a la difusió dels continguts primer per ràdio i televisió i, des dels anys noranta del s XX, apostà decididament per les tecnologies de la informació i el coneixement (TIC) i incorporà sistemes multimèdia en l’elaboració i la distribució de materials, de totes les matèries. Des del curs 2009-10 es va integrar en l’espai europeu d’educació superior, amb l’aplicació del Pla Bolonya.

El 2012 presenta una àmplia oferta formativa: 27 títols de grau i 43 màsters Espai Europeu d’Ensenyament Superior (EEES), a més d’estudis de primer i segon cicle, doctorats oficials i postgrau, accés per a majors de 25 i de 45 anys, 13 idiomes (amb titulació pròpia) i altres propostes, tals com anivellació ATS títol DUE, programes de formació contínua, cursos d’estiu i activitats d’extensió universitària, UNED Sènior, i altres educatives i culturals.

Té una matrícula de més de 200.000 estudiants, dels quals, poc més de la meitat en llicenciatures i diplomatures, una cinquena part (en progressiu augment) de grau EEES i una setena part al curs d’accés. Per atendre’ls compta amb l’equip de professors universitaris a la seu central i una xarxa de professors tutors als centres associats, el personal administratiu i una munió de tècnics que fan possible impartir ensenyament en línia i el seguiment virtual del Campus UNED.

La implantació a Balears, a principi del decenni dels vuitanta, rebé l’impuls del llavors president del Consell d’Eivissa i Formentera, Cosme Vidal Juan, que contribuí a la creació del Centre associat a Palma, amb extensió a les illes de Menorca i Eivissa, sota el patronatge dels consells insulars als àmbits respectius de les tres illes. Fins a l’any 1983 els alumnes havien d’anar a examinar-se a Catalunya. A Eivissa la UNED es va instal·lar primer en un pis del carrer de Carles III i no va poder atendre l’alumnat amb tutories presencials fins a rebre l’espai que ocupa al Centre Polivalent de Cas Serres, edifici que ha compartit amb el Conservatori de Música i l’Escola de Turisme, inicialment ocupant-ne dues aules i l’oficina d’administració, també adaptades una per a videoconferència i l’altra per a webconferència (tecnologia AVIP), que s’amplià a cinc aules des del curs 2011-12.

Un reduït equip inicial de professors tutors atenia l’alumnat del curs d’accés en les assignatures de llengua (Miquel Torres Torres), matemàtiques (Santiago de la Osa Enríquez), física (Joaquim Roig Domínguez), nocions jurídiques, història i filosofia. El delegat d’extensió a Eivissa era Miquel Cerdà Oliver i la primera empleada fixa, única fins a 2012, l’administrativa Catalina Marí Planells, llicenciada en dret per la UNED i s’incorporà, a més, a la plantilla de tutors.

A poc a poc, va anar creixent el nombre d’alumnes, així com el de professors tutors, que abastaven també matèries de carrera, primer de dret i, més tard, també d’altres llicenciatures, fins a arribar el curs 2010-11 a 1.300 alumnes matriculats i 26 tutors.

Els successius coordinadors d’extensió, posteriors a Cerdà, han estat Vicent J. Torres Móra (pedagogia), Pilar Chico Soler, Ángel Martín Arce i Pere Guasch Cañas (dret tots tres) i Gabriel Torres Chalk (literatura anglesa). Els estudis més demandats són, fins al dit curs, dret, psicologia, educació social, treball social i història.

La UNED a Eivissa ha jugat una funció social importantíssima, ha contribuït a elevar el nivell cultural mitjà de la població facilitant-li la millora de condicions laborals, i per a molts residents, eivissencs i formenterers ha representat la possibilitat de seguir una primera o segona carrera, fins al doctorat. [RVC]


Descàrregues

 Descarregar veu en format pdf

Col·laboradors


Bústia de suggeriments

L'Enciclopèdia d'Eivissa i Formentera en línia creix cada dia gràcies a la participació de gent com tu. Pots col·laborar-hi suggerint millores en la redacció d'alguna veu, afegint-hi fotografies o enviant-nos el teu comentari. Segueix el següent enllaç per deixar-nos la teua aportació: Bústia de suggeriments